کامپاند فیلم های پلی اتیلن

این کامپاند از ترکیب پلی اتیلن های LDPET, LLDPE, HDPE با کربنات کلسیم پوشش دار و سایر افزودنی ها با هدف: حفظ خواص مکانیکی (کشش طولی و دوخت پذیری) یکنواختی محصول تولیدی کاهش بهای تمام شده کاهش تلفات هنگام تولید محصول افزایش میزان مصرف کربنات کلسیم افزایش امکان تجزیه پذیری تولید شده است.

این کامپاند از ترکیب پلی اتیلن های LDPET, LLDPE, HDPE با کربنات کلسیم پوشش دار و سایر افزودنی ها با هدف: حفظ خواص مکانیکی (کشش طولی و دوخت پذیری) یکنواختی محصول تولیدی کاهش بهای تمام شده کاهش تلفات هنگام تولید محصول افزایش میزان مصرف کربنات کلسیم افزایش امکان تجزیه پذیری تولید شده است.

چهار‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۹۷۶ بازدید

کامپاند فیلم های پلی اتیلن

این کامپاند از ترکیب پلی اتیلن های LDPET, LLDPE, HDPE با کربنات کلسیم پوشش دار و سایر افزودنی ها با هدف:

  • حفظ خواص مکانیکی (کشش طولی و دوخت پذیری)
  • یکنواختی محصول تولیدی
  • کاهش بهای تمام شده
  • کاهش تلفات هنگام تولید محصول
  • افزایش میزان مصرف کربنات کلسیم
  • افزایش امکان تجزیه پذیری

تولید شده است.

دیدگاه خود را بیان کنید