خواص استفاده از کربنات کلسیم

کربنات کلسیم پر مصرق ترین موتد معدنی در صنعت پلاستیک است.....

کربنات کلسیم پر مصرق ترین موتد معدنی در صنعت پلاستیک است.....

یک‌شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۱۴۲ بازدید

خواص استفاده از کربنات کلسیم

کربنات کلسیم پر مصرق ترین موتد معدنی در صنعت پلاستیک است.

کربنات کلسیم به صورت مستربچ در فرآیند های فلم بادی ، اکستروژن ورق ، ترموفرمینگ،قالب گیری بادی و تزریقی قابل مصرف می باشد.

مصرف این موتد باعث بهبود فرآیند ، افزایش تولید و بهبود بهره وری می گردد.

بهبود اکثر خواص فیزیکی و میکانیکی در محصولات تولید شده، گزارش شده است .

کاهش در هزینه های مستقیم مواد اولیه و غیر مشتقیم انرژی و نیروی انسانی ، ثبت شده است.

جایگزینی مواد ترموپلاستیکی با کربنات کلسیم باعث تسریع بازگشت به محیط زیست و همچنین کاهش تولید گازهای گلخانه ای می گردد.

دیدگاه خود را بیان کنید