کربنات کلسیم دانه بندی شده

سنگ دانه بندی کربنات کلسیم یا کربنات کلسیم دانه بندی شده، خردشده کلوخه کربنات کلسیم استخراجی از معدن است که به وسیله سنگ شکن های غول پیکر در کارخانه تولیدی شرکت سفید دانه الیگودرز در اندازه های دلخواه مشتری سایز می شود.بدیهی است کیفیت کربنات کلسیم دانه بندی شده بستگی به کلوخه کربنات کلسیم استخراجی از معدن دارد. دو عامل مهم در کیفیت اصلی کربنات کلسیم دانه بندی شده مهم است. اولین مورد مهم، رنگ سنگ ها و عدم وجود ناخالصی در آن می باشد. طبیعتا هر چه رنگ سنگ به روشنی و سفیدی تمایل بیشتری داشته باشد و از نظر خلوص یکدست تر و بدون وجود رگه باشد کیفیت بهتری را شامل می شود و ارزش بیشتری دارد.

سنگ دانه بندی کربنات کلسیم یا کربنات کلسیم دانه بندی شده، خردشده کلوخه کربنات کلسیم استخراجی از معدن است که به وسیله سنگ شکن های غول پیکر در کارخانه تولیدی شرکت سفید دانه الیگودرز در اندازه های دلخواه مشتری سایز می شود.بدیهی است کیفیت کربنات کلسیم دانه بندی شده بستگی به کلوخه کربنات کلسیم استخراجی از معدن دارد. دو عامل مهم در کیفیت اصلی کربنات کلسیم دانه بندی شده مهم است. اولین مورد مهم، رنگ سنگ ها و عدم وجود ناخالصی در آن می باشد. طبیعتا هر چه رنگ سنگ به روشنی و سفیدی تمایل بیشتری داشته باشد و از نظر خلوص یکدست تر و بدون وجود رگه باشد کیفیت بهتری را شامل می شود و ارزش بیشتری دارد.

چهار‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۲۳۲ بازدید

کربنات کلسیم دانه بندی شده

سنگ دانه بندی کربنات کلسیم یا کربنات کلسیم دانه بندی شده، خردشده کلوخه کربنات کلسیم استخراجی از معدن است که به وسیله سنگ شکن های غول پیکر در کارخانه تولیدی شرکت سفید دانه الیگودرز در اندازه های دلخواه مشتری سایز می شود.بدیهی است کیفیت کربنات کلسیم دانه بندی شده بستگی به کلوخه کربنات کلسیم استخراجی از معدن دارد. دو عامل مهم در کیفیت اصلی کربنات کلسیم دانه بندی شده مهم است. اولین مورد مهم، رنگ سنگ ها و عدم وجود ناخالصی در آن می باشد. طبیعتا هر چه رنگ سنگ به روشنی و سفیدی تمایل بیشتری داشته باشد و از نظر خلوص یکدست تر و بدون وجود رگه باشد کیفیت بهتری را شامل می شود و ارزش بیشتری دارد.

عامل مهم دیگری که در کیفیت این نوع سنگ ها بسیار حائز اهمیت است، یکسان بودن ابعاد هر سنگ در همان دانه بندی است به طوری که در هر نمونه از دانه بندی ابعاد دیگری از سنگ ها وجود نداشته باشد. کیفیت دستگاه های خرد کننده و دقت و توانایی اپراتورها و عوامل تولیدی این نوع سنگ ها در تولید سنگ های با دانه بندی مناسب نقش اساسی دارد.از نقطه نظر ابعاد یکدست سنگ دانه بندی، این شرکت با وجود تجهیزات به روز در این زمینه و همچنین عوامل اجرایی و تولیدی خبره و با تجربه، یکنواختی و همسانی در ابعاد را در سطحی مطابق با نظر مشتری فراهم می آورد.

سنگ دانه بندی کربنات کلسیم در شرکت سفید دانه الیگودرز از بهترین معادن کربنات کلسیم خاورمیانه با درجه خلوص بالای ۹۸ درصدی تهیه می گردد. رنگ سفید و یکدست سنگ دانه بندی کربنات کلسیم این شرکت و عدم وجود رگه و یا نقطه های رنگی در این سنگ کیفیتی تضمین شده و عالی در اختیار مشتری قرار می دهد.

دیدگاه خود را بیان کنید