چرا کربنات کلسیم ، در تولید مستربچ؟

- خلوص بالای شیمیایی...

- خلوص بالای شیمیایی...

  • Aligudarz Carbonate CompanyAligudarz Carbonate Company
  • Aligudarz Carbonate CompanyAligudarz Carbonate Company

چرا کربنات کلسیم ، در تولید مستربچ؟

7/23/2020 2:47:02 PM  ۰ comments   ۲۳۵ visits

- خلوص بالای شیمیایی
- مناسب جهت مصارف تماس غذایی(Food Contact) بدلیل بی بو ، بی مزه و خنثی بودن از لحاظ شیمیایی
- امکان تولید با اندازه ذرات بسیار ریز (Fine)همچنین امکان پوشش دهی با مواد آب گریز
-رنگ خنثی (شید سفید و روشن)
-سایندگی کمتر دستگاه نسبت به سایر مواد معدنی
- دسترسی آسان ، قیمت ارزان و ثبات قیمت

Leave a comment