خواص استفاده از کربنات کلسیم

تاریخ:۱۳۹۳/۰۸/۰۵

کربنات کلسیم پر مصرق ترین موتد معدنی در صنعت پلاستیک  است.

کربنات کلسیم به صورت مستربچ در فرآیند های فلم بادی ، اکستروژن ورق ، ترموفرمینگ،قالب گیری بادی و تزریقی قابل مصرف می باشد.

مصرف این موتد باعث بهبود فرآیند ، افزایش تولید و بهبود بهره وری می گردد.

بهبود اکثر خواص فیزیکی و میکانیکی در محصولات تولید شده، گزارش شده است .

کاهش در هزینه های مستقیم مواد اولیه و غیر مشتقیم انرژی و نیروی انسانی ، ثبت شده است.

جایگزینی مواد ترموپلاستیکی با کربنات کلسیم باعث تسریع بازگشت به محیط زیست و همچنین کاهش تولید گازهای گلخانه ای می گردد.

 


آخرین مقالات

ارتباط با ما